Klachtenafhandeling

Klachtenportaal Zorg is de onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg. Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht een klachtenregeling te hebben getroffen. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt die worden ingediend over de geleverde zorg van een Zorgverlener die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Achtergrond van de regeling
WKCZ: Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector; Wet van 29 mei 1995 houdende regels inzake de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. Deze wet schrijft voor dat elke zorgaanbieder schriftelijk moet regelen hoe klachten worden behandeld, het schrijft voor waaraan een klachtenregeling moet voldoen. Het geeft iedere zorgontvanger het recht op een onafhankelijk oordeel over een klacht. Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder – dus ook Freelance zorgverleners / ZZP’ers in de zorg- verplicht om (art. 2, lid 1): “een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.”

Documenten: